آرشیو ماهانه: تیر 1402

0

جمع بندی TechCrunch+: هوش مصنوعی عمودی، کاهش ضرر ارزهای دیجیتال، نظرسنجی سرمایه گذاران یادگیری ماشین

به گزارش سایت نود و هشت زوم جمع بندی TechCrunch+: هوش مصنوعی عمودی، کاهش ضرر ارزهای دیجیتال، نظرسنجی سرمایه گذاران یادگیری ماشین که در این بخش به محتوای این خبر با شما کاربران گرامی...

0

شرکت‌های VC و شرکت‌های فناوری اروپایی نامه سرگشاده‌ای را امضا می‌کنند که در آن نسبت به نظارت بیش از حد هوش مصنوعی در پیش‌نویس قوانین اتحادیه اروپا هشدار می‌دهند

به گزارش سایت نود و هشت زوم شرکت‌های VC و شرکت‌های فناوری اروپایی نامه سرگشاده‌ای را امضا می‌کنند که در آن نسبت به نظارت بیش از حد هوش مصنوعی در پیش‌نویس قوانین اتحادیه اروپا...