دسته: رپورتاژ آگهی

انواع مولکولارسیو برای رطوبت زدایی 0

انواع مولکولارسیو برای رطوبت زدایی

  رطوبت زدایی از هوای فشرده با استفاده از مولکولارسیو و آلومینو اکتیو رطوبت زدایی از هوای فشرده با استفاده از مولکولارسیو و آلومینو اکتیو امروز با تامین جاذب های رطوبت مانند مولکولارسیو ها ، آلومینا اکتیو و سیلیکاژل برای بیش...