دسته: apple

0

12 راه برای رفع روشنایی آیفون که مدام در حال تغییر است

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 612 راه برای رفع روشنایی آیفون که مدام در حال تغییر است می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم...

0

7 راه برای پیدا کردن شماره سریال Apple TV

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 67 راه برای پیدا کردن شماره سریال Apple TV می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و هشت...

0

3 بهترین جایگزین Apple Vision Pro برای محاسبات فضایی

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 63 بهترین جایگزین Apple Vision Pro برای محاسبات فضایی می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و هشت...