دسته: productivity

0

3 بهترین راه برای استخراج URL از لینک های موجود در مایکروسافت اکسل

زمان مطالعه: 8 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 63 بهترین راه برای استخراج URL از لینک های موجود در مایکروسافت اکسل می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از...

0

3 روش برای مقایسه ستون ها در اکسل برای مسابقات

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 63 روش برای مقایسه ستون ها در اکسل برای مسابقات می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و...

0

8 بهترین برنامه کاربردی برای مک برای سرعت بخشیدن به گردش کار شما

زمان مطالعه: 9 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 68 بهترین برنامه کاربردی برای مک برای سرعت بخشیدن به گردش کار شما می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از...

0

9 روش برای سازماندهی عکس ها در آیفون

زمان مطالعه: 9 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 69 روش برای سازماندهی عکس ها در آیفون می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و هشت زوم...

0

7 روش برای انتخاب چندین فایل/موارد در مک و آیفون

زمان مطالعه: 9 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 67 روش برای انتخاب چندین فایل/موارد در مک و آیفون می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و...

0

نحوه ایجاد و مدیریت ایمیل های پرچمدار در Microsoft Outlook

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6نحوه ایجاد و مدیریت ایمیل های پرچمدار در Microsoft Outlook می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و...