دسته: ChatGPT

0

ChatGPT می‌تواند با عکاسی از غذای شما دستور العمل‌هایی را پیشنهاد کند

زمان مطالعه: 5 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6ChatGPT می‌تواند با عکاسی از غذای شما دستور العمل‌هایی را پیشنهاد کند می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم...

0

نحوه مشاهده چت های قدیمی در ChatGPT بدون اشتراک گذاری داده ها

زمان مطالعه: 5 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6نحوه مشاهده چت های قدیمی در ChatGPT بدون اشتراک گذاری داده ها می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم...