دسته: macbook

0

4 رفع عدم خروجی مک‌بوک با نرخ تازه‌سازی بالا به مانیتور خارجی

زمان مطالعه: 5 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 64 رفع عدم خروجی مک‌بوک با نرخ تازه‌سازی بالا به مانیتور خارجی می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم...

0

من نمی دونستم که برای مک خود به یک داک نیاز دارم تا زمانی که…

زمان مطالعه: 8 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6 من نمی دانستم که برای مک خود به یک داک نیاز دارم تا زمانی که از یکی: Ft. داک Startech Thunderbolt 4 می‌پردازیم...

0

3 بهترین راه برای ضبط صدا در مک

زمان مطالعه: 10 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 63 بهترین راه برای ضبط صدا در مک می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و هشت زوم...

0

سرویس باتری توصیه شده در مک به چه معناست

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6سرویس باتری توصیه شده در مک به چه معناست می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و هشت...

0

نحوه اضافه کردن مجدد نماد Launchpad گم شده به Mac Dock

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6نحوه اضافه کردن مجدد نماد Launchpad گم شده به Mac Dock می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود...

0

8 بهترین برنامه کاربردی برای مک برای سرعت بخشیدن به گردش کار شما

زمان مطالعه: 9 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 68 بهترین برنامه کاربردی برای مک برای سرعت بخشیدن به گردش کار شما می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از...

0

چگونه گزارش سیستم را در مک بوک بخوانید و به اشتراک بگذارید

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6چگونه گزارش سیستم را در مک بوک بخوانید و به اشتراک بگذارید می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم...

0

من مک خود را با iPad جایگزین کردم … و نمی خواهم به عقب برگردم!

زمان مطالعه: 11 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع من مک خود را با iPad جایگزین کردم … و نمی خواهم به عقب برگردم! می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی...