دسته: How to

0

نحوه نصب TrollStore در iOS 14.0-16.6.1 با TrollInstallerX

زمان مطالعه: 6 دقیقه   برنامه TrollInstallerX. همانطور که قول داده بودیم، امروز اینجا هستیم تا در مورد نحوه استفاده از TrollInstallerX صحبت کنیم تا هرکسی که علاقه مند است این روش نصب TrollStore را امتحان کند، بتواند...