دسته: ipad

0

نحوه استفاده از WhatsApp در iPad در حالی که منتظر برنامه رسمی هستید

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6نحوه استفاده از WhatsApp در iPad در حالی که منتظر برنامه رسمی هستید می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از...

0

7 روش برتر برای رفع خطای 4013 iPad Could Be Restore

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 67 روش برتر برای رفع خطای 4013 iPad Could Be Restore می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود...

0

9 روش برتر برای رفع عدم نمایش درایو خارجی در iPhone و iPad

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 69 روش برتر برای رفع عدم نمایش درایو خارجی در iPhone و iPad می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از...

0

من مک خود را با iPad جایگزین کردم … و نمی خواهم به عقب برگردم!

زمان مطالعه: 11 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع من مک خود را با iPad جایگزین کردم … و نمی خواهم به عقب برگردم! می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی...