مجله 98zoom

0

چه هستند و چگونه کار می کنند

آیا می توانید محل بحث و گفتگو را تصور کنید که محتوای ارزشمندی را برای تجربه لینکدین شما فراهم کند؟ شبکه اجتماعی آنچه شما به دنبال آن هستید را دارد: گروه های لینکدین. این...

0

شرکت “عصای هوشمند” WeWALK 2 میلیون پوند سرمایه گذاری بیشتری دریافت می کند

WeWALK، شرکت سازنده «عصای هوشمند» متصل به گوشی‌های هوشمند برای افراد کم بینا، یک دور سرمایه‌گذاری ۲ میلیون پوندی را برای کمک به تکامل فناوری و رشد حضور خود در بازار جهانی اعلام کرده...