مجله 98zoom

0

آیا روبات ها می توانند اهمیت دهند؟ موتورهای بدون هسته که ربات های مراقبت از بیمار را هدایت می کنند

دیو والشا، مدیر فروش در موتور DC کوچک تامین کننده EMS توضیح می دهد که چگونه ربات های انسان نما می توانند مراقبت از بیمار را متحول کنند و چگونه میکروموتورها کلید عملکرد آنها...

0

Intertronics راهنمای بازگشت سرمایه ربات را راه اندازی کرد

برای کمک به تولیدکنندگان بریتانیایی برای ایجاد یک مورد تجاری برای سرمایه گذاری در روبات ها، Intertronics وایت پیپر جدیدی با عنوان دستیابی به بازگشت سرمایه با روباتیک منتشر کرده است. این مقاله بر...