برچسب: Notion

0

اپلیکیشن یادداشت برداری با کمک هوش مصنوعی گوگل با نام NotebookLM به صورت محدود راه اندازی می شود

به گزارش سایت نود و هشت زوم اپلیکیشن یادداشت برداری با کمک هوش مصنوعی گوگل با نام NotebookLM به صورت محدود راه اندازی می شود که در این بخش به محتوای این خبر با...