برچسب: Excel

0

3 بهترین راه برای استخراج URL از لینک های موجود در مایکروسافت اکسل

زمان مطالعه: 8 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 63 بهترین راه برای استخراج URL از لینک های موجود در مایکروسافت اکسل می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از...

0

3 روش برای مقایسه ستون ها در اکسل برای مسابقات

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 63 روش برای مقایسه ستون ها در اکسل برای مسابقات می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و...

0

برنامه نمی تواند به درستی شروع شود (0xc0000142)

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6برنامه نمی تواند به درستی شروع شود (0xc0000142) می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و هشت زوم...

0

6 رفع اصلی خطای عدم اجرا در Microsoft Outlook برای ویندوز

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 66 رفع اصلی خطای عدم اجرا در Microsoft Outlook برای ویندوز می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود...

0

نحوه غیرفعال کردن Scroll Lock در اکسل در ویندوز و مک

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6نحوه غیرفعال کردن Scroll Lock در اکسل در ویندوز و مک می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود...

0

نحوه استفاده از تابع فیلتر و مرتب سازی داده ها در مایکروسافت اکسل

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 6نحوه استفاده از تابع فیلتر و مرتب سازی داده ها در مایکروسافت اکسل می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از...

0

3 روش برای قرار دادن صفحه گسترده اکسل در یک سند Word

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 63 روش برای قرار دادن صفحه گسترده اکسل در یک سند Word می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم...

0

7 راه حل برتر برای پاورپوینت مایکروسافت که صدا را در ویندوز پخش نمی کند

زمان مطالعه: 7 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع 67 راه حل برتر برای پاورپوینت مایکروسافت که صدا را در ویندوز پخش نمی کند می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی...

0

نحوه گروه بندی و جداسازی ستون ها در مایکروسافت اکسل

زمان مطالعه: 6 دقیقه در این مقاله تخصصی از مجله 98zoom به بررسی موضوع نحوه گروه بندی و جداسازی ستون ها در مایکروسافت اکسل می‌پردازیم ، پس با یک مقاله مفید و آموزشی دیگر از تیم نود و...